Tramwaj Praw Człowieka przejedzie ulicami Krakowa

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
10 grudnia, w międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, ulicami Krakowa przejedzie Tramwaj Praw Człowieka.

To inicjatywa Rady ds. Równego Traktowania. Tramwaj będzie mobilnym punktem rozmów o równości, wolności, solidarności i otwartości oraz o sposobach przeciwdziałania dyskryminacji w mieście.

Przejazd odbędzie się na linii Salwator-Wzgórza Krzesławickie, w godz. 16.00 -18.00, z przejazdem przez Plac Wszystkich Świętych.

Poradnictwo antydyskryminacyjne i pisanie listów

– Chcemy zachęcić mieszkańców i mieszkanki do zapoznania się z krakowskimi projektami i inicjatywami, które działają na rzecz otwartego społeczeństwa, w którym każdy z nas zasługuje na szacunek. W tramwaju dla podróżujących krakowian i krakowianek przygotowany będzie specjalny punkt poradnictwa antydyskryminacyjnego, prawnego i psychologicznego – informują inicjatorzy akcji.

W tramwaju odbędzie się maraton pisania listów Amnesty International, w planach jest również "Spotkanie w tramwaju", w ramach którego będzie możliwość rozmowy z osobami postrzeganymi stereotypowo, często wykluczonymi.

W Tramwaju zostanie zorganizowana także strefa ngo, gdzie organizacje pozarządowe działające na terenie Krakowa w sprawie równego traktowania, będą prezentowały swoje działania i projekty. Będą to m.in. Fundacja Autonomia, Diversity Hub, Queerowy maj, Fundacja Równość.org.pl, Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej U- Work, Federacja Znaki Równości, Instytut Willa Decjusza.

W tramwaju zostanie również zorganizowany kącik dla dzieci. Tramwaj będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, wydarzenie będzie tłumaczone także na język migowy.

comments powered by Disqus