Przebudowa wiaduktu na Grzegórzkach. „Jeszcze nie widać rozmachu przedsięwzięcia” [Rozmowa]