Senatu UJ apeluje o „przywrócenie w Polsce cywilizowanej debaty”

Archiwum fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Na wtorkowym specjalnym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego została podjęta uchwała w sprawie poszanowania ładu demokratycznego w Polsce. Prawie wszyscy członkowie opowiedzieli się za przyjęciem dokumentu.

„Polska jest najwyższym dobrem, jakie posiadamy. Nasi przodkowie toczyli o nią wojny, oddawali za nią życie, cierpieli w więzieniach, szli na zesłanie bądź na wieloletnią tułaczkę. To jest skarb, którego nikomu nie wolno niszczyć” – czytamy w uchwale.

Senat dalej pisze, że z  „najwyższym niepokojem” obserwuje  „narastającą w Polsce polaryzację i radykalizację postaw i działań politycznych oraz coraz bardziej pogłębiający się podział społeczeństwa”. W związku z tym członkowie zgromadzenia wystosowali apel, w którym znalazło się kilka punktów.

Senat UJ chce, aby w Polsce wróciła cywilizowana debata i wiara w wartość wymiany opinii, „w której będzie respektowana wolność słowa i odpowiedzialność za słowo, a racjonalność argumentów weźmie górę nad argumentami siły”.

Oprócz tego członkowie Senatu UJ apelują „o stanowienie prawa w poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne z poszanowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i o poszanowanie niezawisłości instytucji sądowych, które są gwarantem bezstronnej oceny i respektowania prawa”.

Do polityków i władz najwyższych

Uchwała skierowana jest również do polityków wszystkich szczebli, aby wspierali samorządność i organizowanie się społeczeństwa obywatelskiego, „bez którego demokracja jest pozbawiona należnego znaczenia i sensu”.

Możemy też przeczytać apel do najwyższych władz, w którym to senat zwraca się do rządzących o „rzetelne wypełnianie swej konstytucyjnej roli jako reprezentacji nie tylko własnych wyborców, ale wszystkich obywateli”. Również prezydent, już nie pierwszy raz, może przeczytać, że powinien przejąć rolę mediatora, który odbuduje ogólnonarodową wspólnotę.

– Wierzymy, że my, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, spadkobiercy wielowiekowej tradycji obywatelskiej, członkowie europejskiej wspólnoty XXI wieku, jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie zaistniałej sytuacji w duchu solidarności i odpowiedzialności za Naród i Państwo zgodnie z dewizą Uniwersytetu Jagiellońskiego „PLUS RATIO QUAM VIS” – kończy apel gremium.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Życie miasta

Komunikacja

Biznes

Sport

Kultura

Na sygnale