13 inwestycji drogowych na Igrzyska Europejskie

Ulica Igołomska fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Zarząd Dróg Miasta Krakowa otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa na realizację trzynastu inwestycji. Sprawdzamy, jak wygląda zaawansowanie tych prac.

Przebudowa ul. Igołomskiej

– Jesteśmy na ostatnim etapie prac budowlanych, które powinny zakończyć się do połowy listopada, a rozliczenie kontraktu powinno nastąpić do końca listopada – mówi Janusz Zagórski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Wylicza, że zasadnicze prace trwają jeszcze przy wiadukcie w rejonie skrzyżowania z ulicą Rzepakową, gdzie wcześniej doszło do obsunięcia się skarpy oraz na fragmencie jezdni w rejonie dawnego Zakładu Przeróbki (na wysokości Branic), która wymaga wzmocnienia po energetycznych pracach sieciowych wykonanych przez zewnętrznego inwestora.

Rozbudowa ul. Łokietka (od Kaczorówka do Na Zielonki)

Prace przy instalacjach podziemnych – wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazociągu – są już zakończone. Wykonawca jest w trakcie układania krawężników i nawierzchni chodnika oraz jezdni. Do wykonania pozostał także montaż oświetlenia ulicznego. Firma zadeklarowała, że z całego zadania wywiąże się do końca listopada.

Modernizacja torowisk tramwajowych


W wakacje dobiegła końca przebudowa torowiska na al. Jana Pawła II i ul. Ptaszyckiego, dzięki temu tym odcinkiem mogą już kursować tramwaje niskopodłogowe. Zadanie zostało dofinasowane z budżetu państwa kwotą prawie 21,5 mln złotych.

Teraz torowcy przygotowują się do przeprowadzenia remontu rozjazdu pod Teatrem Bagatela. – Trwają prace projektowe i mamy nadzieję, że uda nam się uzyskać pozwolenie na budowę. Jeśli tak się stanie to zasadnicze prace budowlane rozpoczną się w przyszłym roku i tym sposobem wykorzystamy blisko 18 mln dotacji – podkreśla Janusz Zagórski.

Remont odcinka ul. Królowej Jadwigi

W poniedziałek rozpoczęły się prace na blisko 650-metrowym odcinku ul. Królowej Jadwigi od Robla do Jesionowej. Remont nie oznacza tylko wymiany nawierzchni jezdni oraz chodników. Przed wykonawcą wymiana podziemnych instalacji sanitarnych czy wodociągowych, a także budowa układu kanalizacji opadowej. Firma budowlana swoje prace musi zakończyć w maju przyszłego roku.

Rozbudowa ul. Czerwone Maki

W połowie marca wystartowały prace związane z przebudową ulicy. Objęły one cały odcinek od skrzyżowania z ul. Bobrzyńskiego i Bunscha aż do połączenia z ul. Lubostroń. Zadanie praktycznie zostało zakończone – trwają jeszcze drobne roboty wykończeniowe.

Rozbudowa ul. Wrobela

W 2020 roku Zarząd Dróg Miasta Krakowa zakończył rozbudowę ul. Wrobela na odcinku od skrzyżowania z ul. Husarską do Pod Wierzbami. Przed wakacjami rozpoczęła się realizacja czwartego etapu (od ul. Pod Wierzbami do pętli autobusowej). Większość prac – zgodnie z deklaracją wykonawcy – zakończy się jeszcze w tym roku.

Rozbudowa ul. Glinik

– Przesunęliśmy termin realizacji dla wykonawcy na styczeń 2023 roku, a wynikało to z robót dodatkowych oraz nieprzewidzianych okoliczności – mówi Janusz Zagórski. W ramach zadania wykonawca miał przebudować drogę o długości 1,6 kilometra, wybudować obustronne chodniki i kanalizację opadową oraz stworzyć przystanki autobusowe.

Rozbudowa ulic Rogozińskiego i al. Pokoju

– To zadanie, z którego musieliśmy się wycofać. Ogłosiliśmy przetarg na zaprojektowanie oraz wybudowanie, ponieważ nie mieliśmy projektu wykonawczego i swoją ofertę złożyła jedna firma, która chciała otrzymać zdecydowanie wyższe wynagrodzenie, niż mieliśmy zarezerwowane w budżecie – tłumaczy urzędnik ZDMK.

Rozbudowa ul. Fortecznej

W kwietniu na południu Krakowa ruszyła wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja drogowa. Rozbudowany zostanie fragment ulicy Fortecznej, na odcinku od ul. Zakopiańskiej do Zawiszy. To jedno z bardzo istotnych połączeń drogowych dla mieszkańców osiedla Kliny zostanie w większości wykonane w tym roku, a formalnie inwestycja ma się zakończyć w marcu 2023 roku.

Przebudowa ul. Fatimskiej

W ramach zadania przebudowany został ok. 300 metrowy odcinek ulicy, powstała nowa jezdnia wraz z chodnikami, przebudowano infrastrukturę podziemną wykonano nowe odwodnienie i oświetlenie ulicy. Zadanie w końcowej fazie realizacji, zakończenie planowane jest do 15 listopada.

Rozbudowa ulic Ważewskiego i Zakarczmie etap I.

W ramach zadania wykonana zostanie rozbudowa ww. ulic na odcinku o długości ok. 200 m z włączeniem do ul. Zakopiańskiej. Przetarg na realizację zadania ogłoszony został 26.09.2022, planowane zakończenie rozbudowy: maj 2023.

Program modernizacji dróg i chodników

W ramach programu modernizacji poddanych zostanie ok. 80 odcinków dróg za łączną kwotę ok. 120 mln zł. Ponad 60 odcinków dróg zastało już zmodernizowanych w tym roku lub jest w trakcie modernizacji, pozostałe modernizowane będą do maja 2023.

Program budowy ścieżek rowerowych

Trwają prace budowlane przy ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Buncha, prace powinny się tam zakończyć do końca br. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na budowę ścieżki wzdłuż ul. Stojałowskiego oraz na wykonanie połączenia rowerowego w ciągu ulic Krupnicza – Ingardena. Oba te zadania powinny zostać zakończone do maja 2023 r.