Bony sukcesu, czyli ponad 36 mln zł dla małych i średnich przedsiębiorstw

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W Małopolsce rusza projekt skierowany do regionalnych przedsiębiorców, którzy wkrótce będą mogli ubiegać się o środki w ramach projektu „Bony sukcesu”. Każdy bon to 20 tys. zł.

Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego przekazał na ręce Małgorzaty Popławskiej, prezes MARR, promesę na realizację projektu. Bony to środki finansowe na specjalistyczne usługi doradcze. Prawie 37 mln zł, które przekazano na projekt, pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Bony

Bony sukcesu to środki, o które będą się starać przedsiębiorcy z województwa małopolskiego. – Projekt jest duży i stanowi kwotę bliską 37 mln zł – powiedział w trakcie wręczenia promesy marszałek Witold Kozłowski. – Bardzo się z tego cieszymy, ponieważ te środki będą przede wszystkim przeznaczone na doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw – dodał.

Podobnie o projekcie wypowiadał się drugi z obecnych na spotkaniu marszałków, Tomasz Urynowicz.

– Małopolska jest dzisiaj jednym z ważniejszych liderów rozwoju gospodarczego, ale także beneficjentem środków unijnych – zapewnił.

– Środki przekazywane do przedsiębiorców to podnoszenie jakości ich pracy oraz coraz lepsze możliwości techniczne. Zależy nam na tym, aby małopolski biznes nie był odtwórczy, ale twórczy. Był biznesem, który rozwija nowoczesne gałęzie gospodarki, a przede wszystkim by tworzył i rozwijał miejsca pracy – podsumował Urynowicz.

Ile i dla kogo

Małgorzata Popławska, prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która będzie udzielać dofinansowania, zauważa, że projekt jest bardzo prosty. – Cel projektu jest bardzo jasno określony. Bony sukcesu nie są środkami przeznaczonymi na usługi księgowe czy doradztwo w zakresie podatkowym. Są przeznaczone na wsparcie małopolskich przedsiębiorców, aby mogli wypłynąć na szersze wody – podkreśliła.

Według prezes pozyskane środki mają zainteresować świadczeniobiorców bardziej innowacyjnymi technologiami.

– Pomagamy im zrobić analizy, certyfikować produkty, działać w obszarze doradztwa i ochrony własności intelektualnej, a także w zakresie wchodzenia w konsorcja międzynarodowe – dodała.

Dofinansowanie można uzyskać w dwóch wysokościach. Przedsiębiorcy zostali podzieleni na działających w inteligentnych specjalizacjach oraz tych spoza nich. Wszyscy mogą uzyskać granty w wysokości do 20 tys. zł, natomiast pierwsza grupa może otrzymać 95 proc. dofinansowania kosztów doradztwa, w przypadku pierwszego grantu i 85 proc., gdy otrzyma go po raz drugi.

Inaczej jest w przypadku przedsiębiorców, którzy nie wpisują się w branże inteligentne specjalizacji Małopolski. Tutaj wysokość środków się nie zmienia, natomiast ulega zmniejszeniu dofinansowanie. 90 proc. otrzyma przedsiębiorca uzyskujący bon pierwszy raz, a 80 proc. po raz drugi.

Inteligentne specjalizacje

To siedem specjalizacji, które zostały włączone do grupy realizującej cel województwa, jakim są inteligentny rozwój i jego konsekwentna realizacja. – Jest to m.in. ICT, czyli bardzo szeroko pojęte IT, czy ogromna specjalizacja obejmująca przemysł czasu wolnego, a także chemia czy żywność ekologiczna – zaznaczała Popławska.

Prezes MARR zachęcała również, aby na spokojnie przejrzeć katalog inteligentnych specjalizacji Małopolski. – Często jest tak, że wydaje nam się, że nie mieścimy się w danej specjalizacji, a jednak, jak zagłębimy się w nią, to okazuje się, że nasza branża również jest tam opisana. Nie kierujmy się nagłówkami i tytułami – dodała.

Bony sukcesu to nie jedyny projekt, z którym do lokalnych przedsiębiorców wychodzi Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. – MARR prowadzi już podobny program „Bony na rozwój”. Te granty finansują szkolenia, doradztwo i rozwój pracowników. W dzisiejszym programie idziemy stopień wyżej, w specjalistyczne doradztwo. Bony sukcesu to uzupełnienie oferty MARR – podsumowała Małgorzata Popławska.
comments powered by Disqus