Ekspercka dyskusja o Trasie Łagiewnickiej

fot. Trasa Łagiewnicka

Z udziałem przedstawicieli spółki Trasa Łagiewnicka S.A., generalnego wykonawcy firmy Budimex S.A., reprezentantów podmiotów finansujących oraz ekspertów z zakresu transportu w Krakowie odbyła się konferencja poświęcona największej inwestycji samorządowej w Polsce.

Uczestnicy konferencji zorganizowanej w ramach projektu „Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej” jeszcze przed jej rozpoczęciem mogli dostrzec rozmiar prac prowadzonych między sanktuariami w Łagiewnikach. Już wkrótce kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej będą mogli korzystać z biegnącej tędy drogi i linii tramwajowej, która lepiej skomunikuje południowe dzielnice Krakowa.

To właśnie ta inwestycja była tematem dyskusji w Centrum Jana Pawła II na Białych Morzach, w której udział wzięli przedstawiciele władz Krakowa, kierownictwo spółki Trasa Łagiewnicka S.A., reprezentanci generalnego wykonawcy firmy Budimex S.A., podmiotów finansujących to przedsięwzięcie oraz ekspertów w zakresie transportu. – Trasa Łagiewnicka to największa w Polsce inwestycja samorządowa, która na naszych oczach nabiera kształtów. To ogromne przedsięwzięcie, które pomimo trudności udało się zrealizować w sposób przyjazny dla mieszkańców – mówił I Zastępca Prezydenta Krakowa Andrzej Kulig. Podkreślił, że zebrane podczas realizacji Trasy Łagiewnickiej doświadczenia przydadzą się przy realizacji innych kluczowych dla miasta inwestycji.

Kluczowy krok

Dyskusja ekspercka rozpoczęła się od przedstawienia planów powstania III obwodnicy Krakowa w tym Trasy Łagiewnickiej, o czym na konferencji mówił Mariusz Piątkowski, Prezes Zarządu Spółki Trasa Łagiewnicka S.A. Podkreślał przy tym, że budowa Trasy Łagiewnickiej, o której zaczęto myśleć już w latach 60. XX wieku nie doszłaby do skutku, gdyby nie model realizacji inwestycji poprzez powołaną do celu spółkę celową, której zadaniem było pozyskanie środków finansowych na potrzeby inwestycji oraz jej realizacja.

Wcześniej, ze względu na dużą skalę inwestycji, rozpoczęcie prac uniemożliwiał brak zapewnionego finansowania. – Trudność polegała na tym, że generalny wykonawca takiego zadania musiałby rozłożyć termin realizacji prac na kilkanaście lat, podobnie jak rozplanowano środki na ten cel. Z kolei zarezerwowanie sumy potrzebnej na budowę w krótszym okresie byłoby ogromnym obciążeniem dla budżetu miasta i zagroziłoby realizacji innych potrzebnych inwestycji – wyjaśniał Mariusz Piątkowski.

Dopiero powołanie specjalnego zespołu ekspertów pomogło pokonać te trudności. Spółka Trasa Łagiewnicka otrzymała za zadanie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. To zadanie się udało i miliardowa inwestycja mogła wystartować.

Z różnych źródeł

O modelu finansowania, na który składa się pożyczka z Polskiego Funduszu Rozwoju, kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, a także bezzwrotna dotacja z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko opowiadał natomiast Marcin Korusiewicz, Wiceprezes Zarządu Spółki Trasa Łagiewnicka S.A. Wśród zaproszonych prelegentów nie zabrakło przedstawicieli podmiotów finansujących, którzy podkreślali znaczenie wspólnego projektu, ale wskazywali także na konieczność ścisłego nadzoru i kontroli nad przedsięwzięciem, które zapewniają transparentność całego procesu.

Z przebiegiem trasy drogowej i tramwajowej oraz ze szczegółami zastosowanych rozwiązań zapoznał gości i ekspertów Członek Zarządu – Inżynier Kontraktu Krzysztof Migdał. Wspólnie z przedstawicielem generalnego wykonawcy Panem Maciejem Lorencem wskazali na trudności związane z procesem przygotowania oraz realizacji inwestycji, w szczególności odnosząc się do ostatnich wydarzeń związanych z wpływem pandemii koronawirusa oraz wpływem zmian klimatycznych.

Z myślą o kolejnych krokach

Projekt UE realizowany w ramach budowy Trasy Łagiewnickiej ocenił pozytywnie także Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego – Łukasz Franek. Jego zdaniem, korzystnie wpłynie on na poprawę jakości podróży komunikacją publiczną na południu miasta Krakowa. O znaczeniu transportu szynowego i możliwości jego rozwoju w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na terenie Krakowa opowiadał Michał Skrzypiec z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Na zakończenie konferencji Krzysztof Migdał z Zarządu Spółki Trasa Łagiewnicka S.A. przedstawił dalsze plany dotyczące kontynuacji III obwodnicy Krakowa, tj. budowy Tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej.

Zdaniem prezesa Mariusza Piątkowskiego, to spojrzenie w stronę przyszłych inwestycji było bardzo istotnym aspektem organizacji konferencji. – Chodzi nie tylko o podsumowanie, ale również o to, by dotychczasowe doświadczenia, związane np. z prowadzeniem dialogu z mieszkańcami czy pozyskiwaniem finansowania, wykorzystać w kontekście kolejnej stojącej przed nami inwestycji, a więc budowy tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej – zwrócił uwagę.

Obecnie trwa uzgadnianie przygotowanych już wstępnych założeń z różnymi instytucjami, od jednostek miejskich przez konserwatora zabytków po Wody Polskie. Ten etap spółka chciałaby zakończyć do końca roku, a kolejnym etapem będą konsultacje społeczne. – Kiedy uzyskamy pozytywne opinie dla proponowanych wariantów, będziemy mogli przedstawić to wszystko mieszkańcom. Tak, by mieć pewność, że to, co pokazujemy, ma szansę na realizację – tłumaczy Krzysztof Migdał. – Na podstawie dotychczasowych doświadczeń chcemy wszystkie newralgiczne elementy uzgodnić przed przystąpieniem prac projektowych – podkreśla.

Na własne oczy

Z uwagi na lokalizację konferencji w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac budowlanych, uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami omawianymi w trakcie konferencji na terenie budowy Trasy Łagiewnickiej.

Przypomnijmy, że Kraków otrzymał dofinansowanie dla projektu pn. „Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej” z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Działania 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach”. Koszt całości budowy Trasy Łagiewnickiej to ponad 654,4 mln zł netto. Wysokość dofinansowania UE na realizację linii tramwajowej wynosi 97,56 mln zł. Konferencja była współfinansowana w ramach projektu ze środków Unii Europejskiej.

Aktualności

Pokaż więcej