Park leśny przy Bonarce. Mają powstać ścieżki dla pieszych i rowerzystów

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Zielony teren pomiędzy centrum handlowym Bonarka a ulicami Kamieńskiego i Puszkarską ma być bardziej otwarty dla mieszkańców.

Duży zielony teren, choć widoczny z głównych ulic, jest większości mieszkańców zupełnie nieznany. Raczej mija się go samochodem czy autobusem, niż wykorzystuje do spacerów. Zarząd Zieleni Miejskiej jest na etapie przygotowywania koncepcji zagospodarowania tego miejsca.

Połączenie rowerowe

Na początku grudnia mapy z proponowanymi rozwiązaniami pojawiły się na stronie Zarządu Transportu Publicznego, w ramach audytu rowerowego. Widać tam, że wzdłuż ulicy Puszkarskiej, za pasem zieleni, poprowadzony ma zostać ciąg pieszo-rowerowy z asfaltową nawierzchnią o szerokości trzech metrów. Będzie on połączony z istniejącą drogą dla rowerów przebiegającą przy centrum handlowym, przewidziano też odnogę w stronę wyjścia z przystanku kolejowego. Autorzy koncepcji zaznaczają, że ma on zostać poprowadzony przy minimalnej ingerencji w drzewostan.

Utworzenie takiego połączenia miałoby bardzo duże znaczenie dla spójności sieci rowerowej w tej części miasta. Na pozostałej długości ulicy Puszkarskiej infrastruktura jest już dostępna, a nowy ciąg pieszo-rowerowy pozwalałby też bezpiecznie dojechać do zbudowanej niedawno drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Kamieńskiego, w tym kładki nad al. Powstańców Śląskich. W dalszej przyszłości, jeśli uda się przedłużyć kładkę pieszo-rowerową nad peronami stacji w stronę ulicy Łagiewnickiej, przydałby się też do obsługi tego nowego połączenia z Podgórzem.

Ścieżki i miejsca rekreacji

W koncepcji parku znalazły się też krótsze fragmenty o połowę węższych, asfaltowych ciągów pieszych – m.in. na przedłużeniu schodów prowadzących na przystanek autobusowy Kamieńskiego Wiadukt.

Z kolei w głębi terenu planowane jest utworzenie sieci ścieżek o nawierzchni mineralnej. Projekt zakłada wymianę nawierzchni istniejących betonowych alejek na nawierzchnię przepuszczalną.

Pojawią się nowe ławki, kosze i oświetlenie oraz dwie strefy rekreacyjne z nawierzchnią sportową, do czego mają być wykorzystane miejsca pokryte obecnie asfaltem.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze Duchackie
comments powered by Disqus