Będzie wspólny bilet komunikacji miejskiej i Kolei Małopolskich

fot. Krzysztof Kalinowski

Póki co, jednolita taryfa będzie obowiązywać na czas trwania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który potrwa od 16 – 22 września. Jednak samorządowcy zapewniają, że pracują nad rozwiązaniami, które być może już niebawem pozwolą na pełną integrację taryf biletowych.

Jak powiedział Jacek Krupa, marszałek Małopolski, integracja systemu transportu publicznego jest jednym z priorytetów samorządu wojewódzkiego.

Na razie przez tydzień

Od najbliższej soboty przez cały przyszły tydzień obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów okresowych Komunikacji Miejskiej w Krakowie i biletów kolejowych. – Wspólnie z miastem Kraków zaproponowaliśmy rozwiązanie dla osób, które w tym momencie korzystają, w przypadku miasta Krakowa, z biletów sieciowych oraz biletów strefowych, w przypadku kolei. Osoba, która posiada bilet sieciowy zapisany na Krakowskiej Karcie Miejskiej, będzie mogła poruszać się pociągami obsługiwanymi przez Koleje Małopolskie i Przewozy regionalne i odwrotnie; ci, którzy mają zakupiony bilet strefowy, będą mogli poruszać się wszystkimi środkami komunikacji miejskiej – mówi Grzegorz Sapoń, dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji urzędu marszałkowskiego.

Kiedy pełna integracja?

Jak dodaje, wspólny bilet na czas ETZT to pewnego rodzaju pilotaż przed wprowadzeniem pełnej integracji. – To jest forma pokazania, w jakim kierunku zmierzamy. Od mniej więcej pół roku razem z miastem Kraków pracujemy nad stworzeniem projektu taryfy zintegrowanej, planujemy, że prace zakończymy w I połowie przyszłego roku, mam nadzieję, że uda nam się wypracować rozwiązania, które będziemy mogli zaoferować pasażerom, nie tylko na okres jednego tygodnia w roku, ale na cały czas – wyjaśnia.

Sprawdź, jak będzie się odbywać wzajemne honorowanie biletów w czasie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

W pociągach Kolei Małopolskich i Przewozów Regionalnych honorowane będą miesięczne bilety sieciowe (imienne i na okaziciela):

- ważne w strefie biletowej I KMK – bilety będą uprawniały do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami w strefie kolejowej 0,

- ważne w strefie biletowej I i II KMK – bilety będą uprawniały do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami w strefach kolejowych: 0, I, II.

W autobusach i tramwajach KMK honorowane będą bilety kolejowe miesięczne strefowe:

- ważne w strefie kolejowej 0 – bilety będą uprawniały do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami w strefie biletowej I KMK.

- ważne w strefie kolejowej: I, II lub III – bilety będą uprawniały do nieograniczonej liczby przejazdów w I i II strefie biletowej KMK.

Pasażerowie posiadający okresowe Bilety Miesięczne Zintegrowane imienne, upoważniające do przejazdów:

- wszystkimi liniami w ramach strefy biletowej I KMK - będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KMŁ i PR w strefie kolejowej 0,

- wszystkimi liniami w ramach strefy biletowej I i II KMK – będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KMŁ i PR, w strefach kolejowych: 0, I, II,

- pociągami w strefie kolejowej 0 będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów w I strefie biletowej KMK,

- pociągami w strefie kolejowej: I, II lub III będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów w I i II strefie biletowej KMK.

Sprawdź zasięgi poszczególnych stref:

Strefy biletowe KMK:

- Strefa biletowa I KMK – strefa obejmuje terytorium Gminy Miejskiej Kraków w jej granicach administracyjnych,

- Strefa biletowa I i II KMK – strefa obejmuje terytoria miast i gmin, które przystąpiły do porozumień z Gminą Miejską Kraków w sprawie integracji lokalnego transportu zbiorowego (tj. Kraków, Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Słomniki, Skała, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki).

Strefy kolejowe:

- Strefa kolejowa 0 – strefa ograniczonymi stacjami: Kraków Lotnisko/Airport, Kraków Mydlniki Wapiennik, Kraków Batowice, Kraków Bieżanów, Kraków Bieżanów-Drożdżownia, Kraków Sidzina,

- Strefa kolejowa I – strefa ograniczona stacjami: Kraków Lotnisko/Airport, Zabierzów, Baranówka, Węgrzce Wielkie, Wieliczka Rynek-Kopalnia, Skawina,

- Strefa kolejowa II – strefa ograniczona stacjami: Kraków Lotnisko/Airport, Wola Filipowska, Słomniki, Kłaj, Wieliczka Rynek-Kopalnia, Radziszów,

- Strefa kolejowa III – strefa ograniczona stacjami: Kraków Lotnisko/Airport, Chrzanów, Miechów, Bochnia, Wieliczka Rynek-Kopalnia, Kalwaria Zebrzydowska

Głównym celem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu jest promowanie zróżnicowanych form mobilności, takich jak transport publiczny, rower, ruch pieszy czy car sharing.

 

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Życie miasta

Komunikacja

Biznes

Sport

Kultura

Na sygnale