Tyniecki klasztor na elitarnej liście

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu fot. Sebastian Dudek/LoveKraków.pl

Zespół klasztorny benedyktynów w Tyńcu zostanie wpisany na listę Pomników Historii. Do tej pory znajduje się na niej 60 zabytków, w tym m.in. zespół miejski Krakowa o historycznym charakterze.

Od 15 marca zespół klasztorny benedyktynów w Tyńcu znajdzie się na liście Pomników Historii, ustanawianych od 1994 roku przez prezydenta. Do tej pory wyróżnienie to nadano 60 zabytkom, które mają szczególne wartości materialne i niematerialne oraz znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Polski.

„To dla nas wielka radość”

– Pomnik historii to lista najważniejszych zabytków dla kultury i dziedzictwa narodowego. Dla nas jest wielką radością, że klasztor znajdzie się na liście tych obiektów. Starania o wpis trwały prawie dwa lata – mówi o. Szymon Hiżycki OSB, opat tynieckiej wspólnoty benedyktyńskiej.

Początki opactwa w Tyńcu sięgają XI wieku. Klasztorny zespół znajdujący się na wzgórzu wapiennym nad Wisłą został zbudowany w II poł. XI wieku w stylu romańskim. W czasach Konfederacji Barskiej klasztor stanowił jedną z konfederackich twierdz. Upadek klasztoru nastąpił w trakcie rozbiorów – opactwo zlikwidowano w 1816 roku. W późniejszych latach miejsce to było siedzibą biskupa diecezji tynieckiej, a początkiem XX wieku poklasztorne budynki znalazły się pod zarządem krakowskiej diecezji.

Pomnik jest jedną z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku. Jest ustanawiany przez prezydenta na wniosek ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Do grona pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.

Uroczystość wpisania klasztoru w Tyńcu na listę odbędzie się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Do tej pory na liście znajduje się m.in. historyczny zespół miejski Krakowa, kopalnia soli w Wieliczce czy krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Życie miasta

Komunikacja

Biznes

Sport

Kultura

Na sygnale