Miejskie fontanny nie zostaną włączone. Powodem koronawirus

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Krakowskie fontanny nie zostaną włączone – krople wody mogą roznosić w powietrzu koronawirusa. Miasto dostosuje się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

W najblizszym czasie fontanny na terenie całego miasta nie zostaną włączone. Wodociągi Miasta Krakowa zdecydowały się dostosować do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

GIS ostrzega, że uruchomienie fontann, jak i ulicznych instalacji wodnych z wyrzucanymi na wysokość kilku metrów strumieniami wodnymi może być powodem zagrożenia epidemiologicznego. Aerozol wodno-powietrzny może być dodatkowym nośnikiem dla cząsteczek wirusa.

– Chociaż fontanny będą wyłączone, w parkach będziemy udostępniać poidełka dla ptaków – mówi Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

comments powered by Disqus