Nowy cennik biletów i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej [INFORMATOR]

fot. Sebastian Dudek/LoveKraków.pl
Od poniedziałku za tajtańszy bilet normalny zapłacimy 4 złote. Od 1 lutego na ulicach ma się pojawić więcej tramwajów i autobusów.
Kolejna podwyżka cen biletów wywołała burzliwą dyskusję. Radni zdecydowali, że wejdzie w życie od 1 lutego. I tak od poniedziałku za bilety czasowe, do kasowania, zapłacimy:

20-minutowy – 4 zł normalny, 2 zł ulgowy,

60-minutowy lub jednoprzejazdowy – 6 zł normalny, 3 zł ulgowy,

90-minutowy – 8 zł normalny, 4 zł ulgowy,

70-minutowy (wspólny z Kolejami Małopolskimi) – 7 zł normalny, 3,50 zł ulgowy.

Podrożały także pozostałe bilety: grupowe i tak zwane długoczasowe. 

Cennik za bilety okresowe imienne dla posiadaczy Karty Krakowskiej prezentuje się następująco:

Bilety miesięczne:

– na jedną linię w I strefie biletowej – 54 zł normalny, 27 zł ulgowy,

– sieciowy na I strefę biletową – 80 zł normalny, 40 zł ulgowy,

– sieciowy na I i II strefę biletową – 103 zł normalny, 51,50 zł ulgowy,

– sieciowy na I, II i III strefę biletową – 116 zł normalny, 58 zł ulgowy.

Bilety półroczne:

– na I strefę biletową – 420 zł normalny, 210 zł ulgowy,

– na I i II strefę biletową – 515 zł normalny, 257,50 zł ulgowy,

– na I, II i III strefę biletową – 580 zł normalny, 290 zł ulgowy.


Cennik za bilety okresowe imienne dla osób nieposiadających Karty Krakowskiej:

– na jedną linię w I strefie biletowej – 80 zł normalny, 40 zł ulgowy.

Bilety sieciowe:

– na I strefę biletową – 148 zł normalny, 74 zł ulgowy, 

– na II strefę biletową – 79 zł normalny, 39,50 zł ulgowy,

– na III strefę biletową – 37 zł normalny, 18,50 zł ulgowy,

– na I i II strefę biletową – 158 zł normalny, 79 zł ulgowy,

– na II i III strefę biletową – 96 zł normalny, 48 zł ulgowy,

– na I, II i III strefę biletową – 179 zł normalny, 89,50 zł ulgowy.

Urzędnicy tłumaczą, że podwyżki były niezbędne z powodu spadku wpływów ze sprzedaży biletów w 2020 roku. Podają, że w czasie pandemii najbardziej deficytowa była komunikacja miejska. 

"Jeszcze przed pandemią miasto zakładało w planie budżetowym, że wpływy z tego tytułu osiągną 303 mln zł, to w ciągu roku trzeba było te założenia radykalnie korygować. Plan zmniejszono więc do 221 mln zł, a różnica została pokryta dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Inwestycji Lokalnych – pieniądze z FIL pozwoliły miastu zwolnić wkład własny na niektórych inwestycjach i przesunąć te środki na wyrównanie ubytków w dochodach: w ten sposób 80 mln zł poszło na pokrycie strat w komunikacji miejskiej. Jednak i tak wykonanie wpływów ze sprzedaży biletów KMK okazało się niższe nawet od skorygowanego planu – wyniosło bowiem 189 mln zł" – informuje magistrat. 

Zmiany w komunikacji

Nowy miesiąc przyniesie także zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów. 

Linie tramwajowe:  

– linie 12, 17 – w dalszym ciągu będą zawieszone,

– linia 6 – zostanie przywrócona i będzie kursować po dotychczasowej trasie czasowo zmienionej (wynikającej z wyłączenia z użytkowania jednego z torów na pętli „Salwator”): Kurdwanów P+R - … - Filharmonia – Straszewskiego – Piłsudskiego – al. 3 Maja – Cichy Kącik.

Linia będzie funkcjonować do odwołania tylko w dni powszednie w godzinach ok. 6:00 – 19:00 z częstotliwością co 15 minut.

– linia 44 – zostanie utrzymanie funkcjonowanie linii w dni powszednie w godzinach szczytu. Częstotliwość kursowania zostanie zwiększona do 15 minut,

– pozostałe linie tramwajowe będą funkcjonować jak przed okresem Świąt Bożego Narodzenia.    

Linie autobusowe miejskie:  

– linie 132, 166, 429, 482 – w dalszym ciągu będą zawieszone,

– linia 155 – zostanie przywrócona i będzie funkcjonować jak przed okresem Świąt Bożego Narodzenia,

– linie 127 i 176 – w dalszym ciągu będą kursować wyłącznie w dni powszednie,

– linia 140 – w dalszym ciągu będzie kursować w dni powszednie w godz. ok. 4:30 – 20:00 w soboty w godz. ok. 9:00 – 18:00. Linia do odwołania nie kursuje w niedziele i dni świąteczne,

– pozostałe linie autobusowe będą funkcjonować jak przed okresem Świąt Bożego Narodzenia.  

Linie autobusowe aglomeracyjne:

–  linia 314 – w dalszym ciągu będzie zawieszona,

– linia 264 – w dalszym ciągu będzie kursować według specjalnego rozkładu jazdy (odjazdy w dni powszednie będą realizowane analogicznie jak w soboty).  

Linie nocne:

– linie 62, 64, 69, 611, 612, 643, 903, 915, 920 – w dalszym ciągu będą zawieszone,

– linie 601, 608, 610, 642, 902, 904, 910, 917, 937 – kursują bez zmia,

– linia 605 – w dalszym ciągu będzie kursować we wszystkie noce według rozkładu jak w noce nd/pn – cz/pt, tylko na trasie Zajezdnia Płaszów – Teatr Słowackiego (z częstotliwością co 60 minut). Kursy wariantowe na trasie do Bielan pozostają zawieszone,

– linia 637 – w dalszym ciągu będzie kursować we wszystkie noce według rozkładu jak w noce nd/pn – cz/pt (z częstotliwością co 60 minut);

– linie 662, 664, 669 – w dalszym ciągu będą kursować we wszystkie noce z częstotliwością co 60 minut. Odjazdy z przystanku „Teatr Słowackiego” będą realizowane tylko o pełnych godzinach.

comments powered by Disqus