Oto Filantropi Krakowa 2019. Otrzymali berła św. Królowej Jadwigi [ZDJĘCIA]

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Podczas skromnej uroczystości w Pałacu Krzysztofory prezydent Jacek Majchrowski wręczył berła i dyplomy osobom i instytucjom bezinteresownie pomagającym materialnie mieszkańcom Krakowa. W 20. edycji konkursu wyróżnieni zostali Alicja Szczepańska, Małgorzata Turek i krakowski oddział PGE Energia Ciepła.

Laureaci zostali już po raz dwudziesty. Łącznie nagrodzono 65 osób, firm, organizacji i instytucji.

– Dwadzieścia lat systemowej filantropii, która nie ma charakteru incydentalnego, ale jest długofalowym i przemyślanym działaniem, pokazuje jak można skutecznie rozwiązywać konkretne problemy i jak potrzebne jest takie zaangażowanie - dla osób, które pomoc otrzymują i całego miasta. Ostatnie miesiące udowodniły nam jak nigdy dotąd, jak ważna jest filantropia i pomoc innym, jak potrzebni w naszym mieście i każdej społeczności są filantropi – mówił pryzydent Majchrowski.

Pierwsza nagrodzona, Alicja Szczepańska jest radną miasto, przewodniczącą Rady ds. Osób w Kryzysie Bezdomności i doradcą w Miejskim Centrum Informacji Społecznej. Jest także działaczką ruchów na rzecz praw kobiet, uczestniczką ruchów społecznych działających w obronie praworządności, przestrzegania praw człowieka i demokracji oraz ekspertką w grupach wsparcia dla seniorów, osób niepełnosprawnych oraz osób pokrzywdzonych przemocą.

Aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych i działalności pozarządowej na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych. Od 27 lat pracuje na rzecz pokrzywdzonych i ofiar przestępstw.

Maria Turek jest założycielką i prezesem Stowarzyszenia „Chmurka”, które działa od 1994 roku na rzecz dzieci, młodzieży i osób z niepełnosprawnościami na terenie Polski. Obok licznych aktywności oferowanych podopiecznym skupia się na integracji uczniów z rówieśnikami i światem zewnętrznym. Małgorzata Turek jest także radną Dzielnicy VI Bronowice. Jest inicjatorką zakupów biletów na wydarzenia kulturalne i rekreacyjne dla seniorów i osób niepełnosprawnych, co pomaga przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.

PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie koncentruje się na łączeniu rozwoju ekonomicznego ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, dlatego współpracuje z miastem między innymi w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, promocji, rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz aktywizacji mieszkańców. Firma uczestniczy w krakowskiej akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”, której celem jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym w Krakowie, między innymi ubogim, niepełnosprawnym i dzieciom specjalnej troski.

Wsparcie polega na sfinansowaniu zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej. Beneficjentem pomocy udzielonej przez PGE Energię Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie było w tym roku między innymi Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”.

Filantrop Krakowa

Prestiżowy tytuł Filantropa Krakowa przyznawany jest od 20 lat. W ten sposób miasto honoruje tych, którzy społecznie i bezinteresownie udzielają pomocy potrzebującym. Konkurs wspiera działalność charytatywną i promuje lokalną filantropię, a także zachęca przedsiębiorców prywatnych do sponsorowania wartościowych działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i inne instytucje.

Kandydata do tytułu może zaproponować każdy mieszkaniec miasta, firma czy organizacja, przy czym zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem. Tytuł jest przyznawany przez Prezydenta Miasta Krakowa na wniosek komisji Bractwa Filantropii.

comments powered by Disqus