Piszą do premiera w sprawie drogi startowej Kraków Airport

fot. Krakow Airport

Mieszkańcy Zabierzowa i Liszek uważają, że pozytywna decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach została wydana pod wpływem nacisków politycznych.

Zarząd krakowskiego lotniska planuje budowę nowej drogi startowej o długości 2,8 km i szerokości 45 metrów, z obustronnymi poboczami o szerokości 7,7 m każde. Rozważane były dwa warianty: północny oraz centralny. Wybrano ten pierwszy, co nie podoba się sąsiadom portu lotniczego.

Mieszkańcy uważają ten wariant za nieodpowiedni. Obawiają się spadku wartości nieruchomości, zanieczyszczeń i hałasu. Stowarzyszenie Przyjazne Lotniska w imieniu trzech tysięcy rodzin pisze do premiera, że decyzja RDOŚ w Kielcach została wydana pod wpływem nacisku politycznego. Nie zamierzają składać broni i walczyć we wszystkich instancjach.

„Zanim RDOŚ w Kielcach wydał zgodę na budowę drogi startowej według wariantu północnego minister Andrzej Adamczyk zatwierdził Plan Generalny dla Lotniska w Balicach, który opiera się tylko na wariancie północnym drogi startowej a lotnisko ogłosiło i być może już rozstrzygnęło przetarg” – czytamy w liście.

Pełna treść listu jest dostępna W TYM MIEJSCU.

Do listu odniosło się lotnisko. – Z całą stanowczością chcemy podkreślić, że decyzja RDOŚ w Kielcach została podjęta w zgodzie z obowiązującymi przepisami po przeprowadzeniu wnikliwej oceny raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedłożonego przez inwestora: Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice im. Jana Pawła II. Decyzja wieńczy długi proces opracowania a następnie merytorycznej weryfikacji raportu, w trakcie którego odbyły się, między innymi, dwie rozprawy administracyjne z udziałem społeczeństwa - zorganizowane przez RDOŚ w Krakowie i Kielcach ale także kilkadziesiąt innych spotkań z partnerami społecznymi lotniska. Zarzuty kierowane wobec organu oraz inwestora, nie znajdują potwierdzenia w faktach. Raport, uzupełniony na podstawie uwag zgłaszanych przez RDOŚ w Krakowie i Kielcach oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji zawierają wyczerpujące rozstrzygnięcia wątpliwości poruszanych przez Stowarzyszenie Przyjazne Lotniska – czytamy w oświadczeniu Kraków Airport.


comments powered by Disqus