Są odwołania od decyzji w sprawie rozpoczęcia budowy linii na Górkę Narodową

Tędy będzie przebiegać linia tramwajowa na Górkę Narodową fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Do urzędu wojewódzkiego wpłynęły odwołania związane z rozpoczętą niedawno budową drogi i linii tramwajowej do Górki Narodowej.

Jak mówi nam Joanna Paździo, rzeczniczka wojewody małopolskiego, wpłynęły zarówno odwołania od samej decyzji ZRID, jak i zażalenia na nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności, dzięki któremu wykonawca mógł od razu rozpocząć prace w terenie.

Czy i jakie konsekwencje będą miały złożone protesty? Urząd wojewódzki zastrzega, że na tym etapie jest jeszcze za wcześnie, by cokolwiek stwierdzić. Pisma zostaną dopiero przeanalizowane i wówczas zapadną decyzje, co dalej. Dodatkowo, mogą wpłynąć jeszcze kolejne, ponieważ termin na odwołania w sprawie decyzji ZRID upływa w środę.

Wykonawca nie musi się przejmować toczącymi się w urzędzie wojewódzkim postępowaniami. – Samo złożenie zażalenia na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nie wstrzymuje prac – stwierdza Joanna Paździo.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Prądnik Biały
comments powered by Disqus