Trwa Krakowski Dialog Cykliczny. Jaka przyszłość czeka rowerzystów?

Plany wprowadzenia nowych rozwiązań dla cyklistów, nowelizacja rowerowych rozporządzeń, czy potrzeba prowadzenia dialogu ze społeczeństwem. To tylko niektóre tematy, które poruszano podczas zorganizowanej w Urzędzie Miasta Kraków konferencji eksperckiej. W dyskusji dotyczącej działań związanych z rozwojem krakowskiej infrastruktury rowerowej udział wzięli m.in przedstawiciele Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konferencja „Obywatele rowerzyści” odbyła się 6 grudnia w ramach Krakowskiego Dialogu Cyklicznego. Projekt ten ma na celu zwiększenie społecznego udziału w procesie planowania infrastruktury przyjaznej dla niechronionych użytkowników ruchu tzn. pieszych, rowerzystów, osób niepełnosprawnych, czy dzieci. W związku z projektem przeprowadzono już m. in badania ankietowe, warsztaty i konsultacje społeczne skierowane do urzędników i mieszkańców Krakowa.

Chcemy działać na rzecz krakowian, jesteśmy ich reprezentantami – powiedziała Małgorzata Małochleb, pomysłodawczyni i członkini zespołu Krakowskiego Dialogu Cyklicznego. – Często jesteśmy postrzegani jako ci, którzy ciągle czegoś chcą. Jeśli nie ma się jednak aspiracji i chęci do działania to często odpowiednie kroki podejmowane są zbyt wolno lub nie są w ogóle podejmowane. Bardzo boli nas fakt, że Kraków został wyprzedzony już przez Gdańsk i Wrocław. Powoli wyprzedza nas także Łódź. Chcemy być natomiast w czołówce miast zorientowanych na mieszkańców To, co zostało wpisane w Kartę Brukselską nie może być tylko podpisem – dodała.

Powstał Kontrakt 100 rozwiązań

Zebrane podczas przeprowadzonych wcześniej warsztatów i konsultacji społecznych propozycje rowerowych zmian zostały już przekazane Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu w formie tzw. Kontraktu 100 rozwiązań. W dokumencie znalazł się m.in. pomysł obniżenia krawężników na przejazdach rowerowych oraz odpowiedniego skomunikowania centrum miasta z Kurdwanowem i Nową Hutą bezpiecznym połączeniem tras rowerowych.

Urzędnicy zadeklarowali już chęć współpracy. – W przyszłym roku na Kontrakt 100 rozwiązań będzie przewidziane około 500 tysięcy złotych – zapewnił Marcin Wójcik, oficer rowerowy w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu. – Wydaje się, że jest to skromna suma, jednak założeniem Kontraktu jest realizacja małych rzeczy np. krawężników, które mogą stać się często olbrzymią przeszkodą dla cyklistów.

Jak twierdzi Wójcik, wiele inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury rowerowej udało się już zrealizować. Wprowadzono m.in kontrapas na ulicy Łobzowskiej i Grochowej. W ramach testowego oznakowania udało się także dopuścić ruch rowerowy pod prąd na ulicach: Kluczborskiej, Warmińskiej i Bożego Ciała. Ciągle planowana jest ponadto realizacja nowych zadań. Do 2016 roku w Krakowie zamontowanych zostać ma tysiąc nowych stojaków rowerowych.

Potrzebne konsultacje społeczne

Podczas konferencji eksperckiej zauważono również konieczność prowadzenia dialogu ze społeczeństwem. – W ostatnich latach procesów konsultacyjnych jest coraz więcej – powiedziała Aleksandra Wagner, socjolog Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Ważne jest to, że coraz częściej są one planowane, a nie spontaniczne. Organizuje się je z wyprzedzeniem, aby zaangażować również obywateli. W związku z tym rośnie również świadomość o konsultacjach i zwiększa się frekwencja uczestniczących w nich mieszkańców.

Według Wagner, konsultacje w ramach Krakowskiego Dialogu Społecznego wypadły niezwykle pozytywnie. Przede wszystkim nie odbywały się one w atmosferze konfliktu. Pozwoliły zintegrować różne źródła wiedzy i wykorzystały szerokie spektrum kanałów komunikacji. Po ich zakończeniu precyzyjnie określono ponadto rezultaty dialogu społecznego. W przyszłości zwrócić należy jednak większą uwagę na aktywizację młodych dzielnic Krakowa oraz zbadanie w jakim stopniu konsultacje przyniosły satysfakcję osobom biorącym w nich udział.

W trakcie konferencji „Obywatele rowerzyści” zwrócono ponadto uwagę na sprzeczności w prawie polskim związane ze sprawami rowerzystów oraz potrzebę nowelizacji niektórych rozporządzeń. Jak zauważył Tadeusz Kopta, emerytowany szef zespołu ds. dróg rowerowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad infrastruktura rowerowa powinna być spójna, bezpośrednia i wygodna. Jej celem jest także bezpieczeństwo i atrakcyjność.

comments powered by Disqus