Dramatyczne sceny w Krakowie. Mężczyzna podpalił się przed konsulatem Ukrainy