Wadliwe escape roomy. We wszystkich stwierdzono nieprawidłowości

fot. pixabay.com

Straż pożarna wraz z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego zakończyła kontrole lokalów, w których funkcjonowały pokoje zagadek. Liczba nieprawidłowości jest bardzo duża. Z zapowiedzi wojewody małopolskiego wynika, że to nie koniec kontroli.

We wszystkich 42 escape roomach strażacy wykryli nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, których ostatecznie było ponad 250. 18 z nich zostało wyłączonych z eksploatacji. Siedmiu przedsiębiorców dostało mandaty karne.

– Zaznaczamy, że liczba wydanych decyzji o zakazie eksploatacji zmieniła się w stosunku do tej, którą ostatnio podawaliśmy, ponieważ czynności kontrolne i procedury PSP trwały dalej. Niewykluczone, że w kontekście dalszego prowadzenia kontroli, także powtórnych, dane te mogą ulegać kolejnym zmianom – tłumaczy Anna Dyrda z biura prasowego wojewody małopolskiego.

Do zamknięcia

Jeśli chodzi o PINB, to inspektorzy wykryli nieprawidłowości w 28 lokalach. Natychmiastowy zakaz dalszej działalności został wydany względem jednego z nich. Dla 19 lokalów urzędnicy wydali postanowienie o wstrzymaniu użytkowania. Nałożyli też trzy mandaty.

Wśród nieprawidłowości najczęściej pojawiały się te związane z brakiem protokołów potwierdzających prawidłowy stan techniczny lokalu oraz samowolna zmiana sposobu użytkowania lokalu bez zapewnienia oceny stanu bezpieczeństwa przez odpowiednie służby.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Życie miasta

Komunikacja

Biznes

Sport

Kultura

Na sygnale