Inwestycje miejskie w jednym miejscu

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Zarząd Dróg Miasta Krakowa przygotował mapę, na której oznaczył zaplanowane na ten rok inwestycje

Jak mówi Michał Pyclik, inwestycje te zostały zapisane w budżecie miasta wraz z zakresem każdego zadania.

– Mapa umożliwia mieszkańcom oraz innym zainteresowanym sprawdzenie na jakim etapie realizacji znajduje się konkretna inwestycja. Informacje w tym temacie będą bowiem sukcesywnie aktualizowane – dodaje Pyclik.

comments powered by Disqus