Jacek Majchrowski: Rodzice zapłacą mniej za prywatny żłobek

fot. Krzysztof Kalinowski

Dotacja dla prywatnych żłobków ma wzrosnąć z 1,70 do 3,50 zł za godzinę opieki – poinformował o tym we wtorek prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

W Krakowie działa ponad 300 instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów). Łącznie w Krakowie jest ponad 11,5 tys. miejsc opieki nad tymi dziećmi, w tym ok. 2,5 tys. miejsc wolnych.

Różnica w cenie za pobyt dziecka w miejskimi prywatnym żłobku jest jednak znacząca. – Zaproponuję radnym podwyższenie dotacji dla prywatnych żłobków – do 3,50 zł za godzinę opieki. Obecnie wynosi ona 1,70 zł. Powoduje to znaczną różnicę w cenie pobytu dziecka w żłobku miejskim i żłobku prywatnym. Wyższa dotacja miasta to niższe opłaty dla rodziców – zadeklarował Jacek Majchrowski.

Prezydencka propozycja zakłada, że w przypadku dziecka objętego opieką instytucji przez 10 godzin dziennie, przez 21 dni w miesiącu, placówka będzie otrzymywać 735 złotych (wzrost o 106% w stosunku do tego roku). Z kolei dodatkowa dotacja na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wyniesie 1050 zł (wzrost o 108%).

Wcześniej z bardzo podobną propozycją wyszedł klub Koalicji Obywatelskiej. Dominik Jaśkowiec w projekcie uchwały wpisał kwotę 3,4 zł za godzinę opieki nad dzieckiem w żłobku. Wyliczył, że zwiększenie dotacji mogłoby kosztować w przyszłym roku 22,4 mln złotych.

comments powered by Disqus