Konferencja eTwinning „Kompetencje 4.0” w Krakowie!

Narodowa Agencja programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, Krajowe Biuro eTwinning oraz Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Kraków serdecznie zapraszają na konferencję warsztatową eTwinning "Kompetencje 4.0 w szkole", która odbędzie się 2 czerwca 2023 r. na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27.

Na wydarzenie zapraszamy dyrektorów szkół oraz aktywnych zawodowo nauczycieli. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję wzięcia udziału w panelu oraz warsztatach, gdzie poruszone zostaną między innymi tematy takie jak:
- najnowsze trendy edukacyjne, dotyczące rozwoju kompetencji 4.0 wśród uczniów (krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja, kooperacja),
- możliwości i korzyści jakie daje realizacja projektów międzynarodowych z wykorzystaniem unijnych programów eTwinning oraz Erasmus+,
- pomysły na wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz nowoczesnych metod tj. Design Thinking, Scrum na zajęciach lekcyjnych i w projektach edukacyjnych,
- możliwości i korzyści płynące z wykorzystywania w edukacji najnowszych technologii i narzędzi TIK w połączeniu z bezpiecznym korzystaniem z internetu.

Podczas konferencji odbędzie się panel dyskusyjny „Kompetencje przyszłości a innowacyjne społeczeństwo”, który dotyczył będzie kompetencji, które zgodnie z przewidywaniami ekspertów, na skutek zmian cywilizacyjnych będą niezbędne w życiu społecznym i gospodarczym oraz będą pożądane na rynku pracy. Słuchacze dowiedzą się zarówno jakie wyzwania stoją przed nami w tym obszarze, a także jak programy eTwinning i Erasmus+ mogą pomóc w rozwoju tak kluczowych kompetencji. W panelu wezmą udział znakomici prelegenci:
- dr hab. Stanisław Mazur – prof. UEK, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
- Dr Marta Materska-Samek – Dyrektorka ds. Edukacji (Talent scaler) we Wspólnocie Wiedzy i Innowacji: EIT Culture & Creativity, adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, autorka innowacyjnych projektów wprowadzających narzędzia ICT w obszarze edukacji i przemysłów kultury, koordynator projektow Erasmus+,
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl – Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych Akademii Górniczo-Hutniczej, profesor zwyczajny AGH, kierownik Katedry Robotyki i Mechatroniki koordynator uniwersytetu Komiscznego ze strony Akademii Górniczo-Hutniczej,
- Renata Pomykalska – nauczyciel języka angielskiego w Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach i w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobranowicach.  Koordynator projektów Erasmus+,
- Bartosz Stawiarz – dyrektor Biura ds. współpracy z regionami oraz Biura ds. Erasmus+ Sport Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności,

Prowadzący: Marek Zając.

Program eTwinning – europejska społeczność szkolna

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

W samym 2021 roku w ramach programu eTwinning polscy nauczyciele zrealizowali ponad 38 tys. projektów, osiągając drugi najlepszy wynik wśród państw uczestniczących w programie!

Od września 2014 roku, istnieje również możliwość realizacji projektów wyłącznie z udziałem partnerów z tego samego kraju. eTwinning krajowy, bez barier językowych, pozwala nabrać wprawy i doświadczenia w realizacji projektów, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.

Erasmus+ w stronę regionów

Konferencja jest współorganizowana z Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Kraków, które powstało we współpracy z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie dzięki Porozumieniu o współpracy na rzecz wspierania małopolskich innowacji przez program Erasmus+. Punktem wyjścia do stworzenia punktów Erasmus+ InnHUB w całej Polsce była dostrzeżona potrzeba synergii biznesu, rozwoju, nauki i edukacji realizowana nie tylko ze szczebla centralnego, lecz z bliższej perspektywy. Najważniejszym zadaniem stojącym przed placówkami Erasmus+ InnHUB jest promocja i popularyzacja oferty związanej z kształceniem: partnerstw w zakresie współpracy, partnerstw na małą skalę, inicjatywy Uniwersytetów Europejskich, mobilności edukacyjnej i wielu innych. Poszczególne centra Erasmus+ InnHUB biorą też udział w regionalnych wydarzeniach edukacyjnych, co pozwala podnieść poziom innowacyjności projektów.

Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy do wyczerpania liczby miejsc.

Więcej informacji na oficjalnej stronie wydarzenia [LINK]