Małopolska chce kupić nowe pociągi. Plan jest ambitny, zdecydują finanse

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Nawet 56 nowych pociągów chciałoby zamówić województwo małopolskie do obsługi linii aglomeracyjnych. To, ile pojazdów faktycznie uda się kupić, będzie zależało od pozyskania zewnętrznego dofinansowania.

W maksymalnej wersji województwo chciałoby kupić 28 czteroczłonowych i 28 pięcioczłonowych pociągów. Elementem zamówienia są nie tylko same pojazdy, ale też m.in. usługi serwisowania, części zamienne czy licencje na oprogramowanie. Firma, która zwycięży przetarg, będzie też musiała przeszkolić maszynistów, kierowników pociągów czy pracowników technicznych. Pociągi mają być fabrycznie nowe i przystosowane do prędkości do 160 km/h. Na wybór oferty w 60% będzie miała wpływ cena, w 20% okres gwarancji, a w 20% termin dostawy.

Najpierw 14

Rzeczniczka prasowa urzędu marszałkowskiego Magdalena Opyd tłumaczy, że postępowanie przetargowe dotyczy zawarcia umowy ramowej na zakup 56 pojazdów obowiązującej przez okres siedmiu lat. – Liczba pojazdów objętych umową odzwierciedla potrzeby taborowe województwa małopolskiego, które umożliwią obsługę wszystkich pociągów nowoczesnym taborem nowoczesnym i zapewnienie wymaganej rezerwy taborowej – informuje.

Podkreśla przy tym, że umowa ramowa nie oznacza jeszcze zamówienia na dostawę pojazdów, pozwala natomiast na ujednolicenie serii pociągów dostarczanych w kolejnych latach i skrócenie czasu dostawy.

W pierwszej kolejności województwo chciałoby zamówić 14 dłuższych, pięcioczłonowych pojazdów, licząc na odblokowane środki z KPO. Właśnie na taką liczbę pojazdów miałaby opiewać pierwsza umowa w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie. – Kolejne zamówienia będą udzielane po wcześniejszym zapewnieniu ich finansowania, np. w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski czy Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko FEnIKS na lata 2021-2027 – wylicza Magdalena Opyd.

Na linie SKA

W pierwszej kolejności nowy tabor miałby zostać skierowany na funkcjonujące już linie SKA. – Nie wykluczamy, że zostanie on użyty również na innych trasach, na których organizatorem jest województwo małopolskie, a przewozy kolejowe realizowane są na podstawie umów o świadczenie usług publicznych – zapowiada przedstawicielka województwa.