Parku centralnego (na razie) nie będzie

fot. krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę rady miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, które unieważniło uchwałę kierunkową w sprawie utworzenia parku Centralnego. To jednak nie oznacza, że temat jest zamknięty.

Na początku roku rada miasta przegłosowała projekt uchwały kierunkowej, w której zobowiązała prezydenta Krakowa do utworzenia nowego parku w Nowej Hucie, konkretnie przy ul. Centralnej.

Pomysłodawca, radny Łukasz Sęk, tłumaczył, że w tym rejonie potrzebne jest zabezpieczenie terenów zielonych i zapewnienie mieszkańcom miejsca do rekreacji i sportu. Termin co prawda nie został wyznaczony, ale w marcu Sęk mówił, że inwestycja zajmie trochę czasu.

Z przyczyn formalnych, wojewoda małopolski unieważnił uchwałę. Jak zwykle w tego typu rozstrzygnięciach chodziło o przekroczenie uprawnień przez radnych. Na decyzję została złożona skarga do WSA, jednak sąd – jak w 90% przypadków – uznał, że prawo stoi po stronie wojewody i skargę odrzucił, jednocześnie ani urząd wojewódzki, ani sąd administracyjny nie wypowiadali się co do merytorycznej strony uchwały.

Krok po kroku

Sam projekt parku nie upadł. – Rozmawiałem wiosną z Zarządem Zieleni Miejskiej i umówiliśmy się, że w tym roku, niezależnie od uchylenia uchwały zbadają sprawy własności gruntów na tym obszarze (czy są znani właściciele, ewentualnie sprawy spadkowe, roszczenia itp.) i potem będziemy myśleć co dalej – mówi radny Łukasz Sęk.

Na ten miesiąc Sęk zaplanowała rozmowę w tej sprawie z dyrektorem Piotrem Kempfem. – Chcemy wyznaczyć plan, jak ten park tworzyć – stwierdza radny.

Łukasz Sęk zakłada, że na początek powinny odbyć się konsultacje z mieszkańcami i radą dzielnicy, a dopiero później powinien powstać plan, który zresztą będzie realizowany etapami. Radny mówi, że trzeba zacząć tworzenie parku tam, gdzie grunty należą do miasta.

– Chcę ustalić z dyrektorem ZZM, co jest potrzebne do działania – dodaje Łukasz Sęk. Radny zapowiada również, że najprawdopodobniej stworzy w tej sprawie projekt rezolucji i będzie działał na rzecz znalezienia środków w budżecie miejskim na koncepcję.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Nowa Huta
comments powered by Disqus