Prawie 20 kilometrów toru do wyszlifowania. Wykonawca wybrany

fot. Krzysztof Piotr Kalinowski

Zarząd Dróg Miasta Krakowa wybrał firmę, której zadaniem będzie wyszlifowanie torów tramwajowych w pięciu rejonach miasta. Będzie miała na to niecałe dwa miesiące.

Szlifowanie to jedna z podstawowych czynności potrzebnych do utrzymania torowiska w odpowiednim stanie. Przejazdy kół tramwajowych po szynie po pewnym czasie powodują pojawienie się na niej tzw. fali. To nierówności przypominające sinusoidę, o różnej długości. By przywrócić szynom ich właściwy kształt, potrzebne jest szlifowanie.

Taka czynność jest ważna zarówno z punktu widzenia trwałości torowiska, jak i dla samych mieszkańców. Pasażerowie mogą przejechać w bardziej komfortowych warunkach, bez nieprzyjemnych drgań, a dla sąsiadów linii tramwajowej oznacza to niższy poziom hałasu podczas przejazdu tramwaju.

Pięć odcinków

Zarząd Dróg Miasta Krakowa rozpisał przetarg na szlifowanie torowisk w pierwszej połowie października. Wytypował pięć obszarów, na których należy przeprowadzić prace:

- od pętli Nowy Bieżanów do węzła Nowosądecka,

- od placu Centralnego do ronda Kocmyrzowskiego,

- od ronda Kocmyrzowskiego do pętli na os. Piastów,

- od ronda Piastowskiego do pętli Mistrzejowice,

- od węzła Kombinat do węzła przy I bramie zajezdni MPK.

To łącznie 19 100 metrów pojedynczego toru. Zgodnie z wytycznymi, wykonawca będzie musiał przeprowadzić prace w nocy, podczas przerwy w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej. Wcześniej musi przygotować sobie pole działania i usunąć wszelkie nierówności nawierzchni drogowej, które uniemożliwiałyby przejazd szlifierki.

Dokumentacja przetargowa zawiera też wytyczne co do użytego sprzętu – musi np. mieć przynajmniej po trzy kamienie szlifierskie na każdą z szyn, przejeżdżać przynajmniej 80 metrów w ciągu godziny i zapewniać pełną likwidację falistości na główce szyny. Po zakończeniu prac wyszlifowane tory muszą spełniać precyzyjnie określone normy – tolerancja jest określona w tysięcznych i setnych częściach milimetra.

Kolejne zamówienie

W przetargu wybrana została Firma Torowo-Spawalnicza SPAW-TOR. Za wykonanie prac miasto zapłaci niecałe 1,2 mln zł brutto.

To nie pierwsze tegoroczne zamówienie dotyczące szlifowania torów tramwajowych. W poprzednim, ogłoszonym w połowie roku, miasto zamówiło usługę na dokładnie tak samo długim odcinku. Wówczas do wykonania zlecono następujące odcinki:

- od ronda Mogilskiego do placu Centralnego

- od węzła Lubicz/Rakowicka do pętli Rakowice

- od cmentarza Podgórskiego do węzła Wielicka Estakada

– od przystanku rondo Matecznego do granicy naprawy torowiska w ciągu ul. Zakopiańskiej

– od węzła Łagiewniki do węzła Grota-Roweckiego”.

W efekcie Zarząd Dróg Miasta Krakowa wyszlifuje w tym roku niemal 40 km toru w różnych częściach Krakowa, co oznacza znaczącą poprawę stanu infrastruktury torowej w mieście.