Przez smog w poniedziałek znów darmowa komunikacja

Tramwaj fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Ze względu na prognozę przekroczenia średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10 Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa postanowiło o wprowadzeniu w poniedziałek, 17 grudnia darmowej komunikacji miejskiej.

Usługa obowiązuje na obszarze Krakowa oraz w gminach sąsiadujących, do których docierają autobusy MPK. Bezpłatna komunikacja obowiązuje wszystkich, nie tylko zmotoryzowanych, przesiadających się do pojazdów transportu zbiorowego.

Jak informuje Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW, w ciągu nadchodzącej doby istnieje duże prawdopodobieństwo przekroczenia dopuszczalnego poziomu średniego dobowego stężenia pyłów PM10, powyżej 50µg/m3 na znacznym obszarze miasta.

Stosuj się do zaleceń

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza, a więc dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i cierpiące na zaburzenia układu oddechowego lub krążenia powinny m. in. unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń, ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń, zaś osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

comments powered by Disqus