Radni ze Starego Miasta chcą otwartego parku przy Karmelickiej

Zgodnie z planem, park miałby zostać ograniczony budynkiem od strony ul. Karmelickiej fot. Archiwum

Radnym ze Starego Miasta nie podoba się przygotowany przez miasto projekt planu miejscowego dla ulicy Rajskiej. Ich uwagi dotyczą przede wszystkim zachowania w maksymalnym stopniu istniejącej na tym obszarze zieleni.

To już kolejny krytyczny głos wobec założeń przedstawionego planu. Główny zarzut to forsowany przez miasto budynek, który ma domykać pierzeję od strony ulicy Karmelickiej. – Część działki przeznaczonej na park ma być zabudowana. W naszej ocenie ten teren nie powinien być zabudowany, tylko włączony w całości do planowanego parku – mówi w rozmowie z LoveKraków.pl Tomasz Daros, przewodniczący Rady Dzielnicy I Stare Miasto.

W obronie drzew przy zakładach tytoniowych

Radni chcą też zachowania drzew rosnących wzdłuż ulicy Dolnych Młynów – tych, o które już od dłuższego czasu toczy się spór z wojewódzkim konserwatorem zabytków Janem Janczykowskim. W jego ocenie w tym miejscu powinien zostać odtworzony stojący tu przed laty magazyn – takie też rozwiązania, na wniosek konserwatora, znalazły się w projekcie planu.

– Zgodnie z postulatami wielokrotnie zgłaszanymi podczas konsultacji i wielu spotkań całość terenu działek między ulicą Karmelicką a Dolnych Młynów powinna być przekształcona w przestrzeń publiczną i przeznaczona na park. Konieczne jest zapewnienie przepływu powietrza oraz zachowania traktu pieszego między dwoma ulicami – argumentują radni w uzasadnieniu uchwały. Piszą też, że zabudowanie tego miejsca byłoby sprzeczne z założeniami miasta dotyczącymi wyprowadzania ruchu samochodowego z centrum, generując dodatkowy ruch, zanieczyszczenie i hałas.

Każda zieleń jest cenna

W uchwale znalazły się też m.in. postulaty dotyczące kształtowania przestrzeni wzdłuż ulic Studenckiej, Podwale, Karmelickiej, Garncarskiej i Skarbowej, jako przestrzeni publicznej z zielenią użytkową. Argumentem jest duży ruch pieszych i duża liczba budynków użyteczności publicznej.

Na razie plan jest jeszcze na etapie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi będzie można zgłaszać do 8 lutego. Wtedy będzie można ocenić, ile zmian zostanie jeszcze wprowadzonych i kiedy można się spodziewać wejścia planu w życie.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto
comments powered by Disqus