Zły stan „zakopianki”. Dziś rozpoczyna się remont

Zakopianka w Naprawie fot. GDDKIA
Z powodu złego stanu technicznego nawierzchni „zakopianki” dziś rozpocznie się remont odcinka w Naprawie.

– Z powodu złego stanu technicznego nawierzchni na drodze krajowej nr 7 w Naprawie rozpoczynają się prace polegające na frezowaniu istniejącej nawierzchni i ułożeniu nowej. Prace będą prowadzone od poniedziałku do 30 września – mówi Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału GDDKiA.

W związku z tymi pracami wystąpią utrudnienia dla kierowców polegające na zawężeniu jezdni do jednego pasa ruchu. Ruch pojazdów będzie sterowany ręcznie przez wykwalifikowanych pracowników wykonawcy robót.

– W celu zminimalizowania utrudnień zawężenie jezdni wprowadzane będzie na krótszych odcinkach drogi. Po zakończeniu prac w danym dniu przywracana będzie dla ruchu pełna szerokość jezdni – podkreśla Mikrut.

Planowany harmonogram prac:

- 19.09.2022 – frezowanie 4 cm warstwy ścieralnej nawierzchni, do godz. 17.00
- 20.09 – 21.09. 2022 – ścinanie zawyżonych poboczy, w godz. 7.00 – 17.00
- 22.09.2022 – frezowanie warstwy wiążącej nawierzchni i układanie nowej warstwy wiążącej po stronie prawej (relacja Kraków – Chyżne)
- 23.09.2022 – wykonanie warstw asfaltowych na zatokach autobusowych
- 26.09.2022 - frezowanie warstwy wiążącej oraz układanie nowej warstwy wiążącej po stronie lewej (relacja Chyżne - Kraków)
- 27.09.2022 – ułożenie warstwy ścieralnej po stronie prawej (relacja Kraków – Chyżne)
- 28.09.2022 – ułożenie warstwy ścieralnej po stronie lewej (relacja Chyżne - Kraków)
- 29.09 – 30.09.2022 – uzupełnienie poboczy destruktem oraz skropienie emulsją.

W piątki prace nie będą trwały dłużej niż do godz. 15.00. W przypadku intensywnego ruchu mogą zostać przerwane wcześniej.

comments powered by Disqus