Jak wykorzystać potencjał krakowskiej młodzieży?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Mają ogromny potencjał obywatelski, chętnie korzystają z transportu miejskiego, ale odstrasza ich jakość powietrza i rynek mieszkaniowy – to tylko niektóre wnioski płynące z raportu „Dozwolone od lat 18stu”, przedstawiającego analizę sytuacji mieszkańców Krakowa w wieku 18-30 lat. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży w Krakowie chce, by miasto właśnie o tę grupę wiekową poszerzyło strategię „Młody Kraków 2.0”.

Miasto przygotowuje się do opracowania strategii polityki młodzieżowej „Młody Kraków 2.0”.  Dotychczasowe badania brały pod uwagę jedynie osoby w wieku od 13 do 20 lat. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży w Krakowie postanowiła sprawdzić, jak wygląda życie mieszkańców Krakowa w wieku 18-30 lat, do których nie jest skierowana polityka młodzieżowa miasta.

– Obecnie bycie młodzieżą trochę się wydłuża, więc przyjęliśmy umowną granicę do 30 lat. Chcemy zainteresować i zachęcić miasto, aby uzupełniło politykę młodzieżową o tą grupę – mówi Barbara Moś, współautorka badania.

Zachęcić do płacenia podatków

Badanie wykazało, że w Krakowie niewidoczny jest problem młodzieży pozostającej poza rynkiem pracy i edukacji. Chociaż oferta edukacyjna często nie odpowiada oczekiwaniom pracodawców, to młodzież radzi sobie z tym wyzwaniem. 29% badanych równocześnie uczy się i pracuje. Najczęściej pracują na tzw. umowach śmieciowych – 61 % przy 29% zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.

– To, co powinno być istotne dla miasta to fakt, że wielu z nich pracuje, ale 80% nie płaci podatku dochodowego w Krakowie. Nie ma myślenia miasta, aby zachęcać ich do zostawiania tutaj podatku, który najbardziej wpływa na budżet miasta, mimo że 87% z badanych chce tutaj dalej żyć – twierdzi Tomasz Pytko z Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży w Krakowie.

83% ankietowanych to osoby, które urodziły się poza Krakowem, a aż 63% czuje się mocno związanymi z naszym miastem. Łączy się to bezpośrednio z wysoką aktywnością obywatelską, uczestnictwem w wolontariatach czy w organizacjach pozarządowych.

Problemy mieszkaniowe

Bardzo skomplikowana jest sytuacja mieszkaniowa młodych. Jedynie 9% z nich mieszka we własnym lokalu. 28% wynajmuje całe mieszkanie, 24% pokój, 11% miejsce w pokoju, a 10% mieszka na terenie akademika. Chociaż łatwo znaleźć im miejsce do zamieszkania, to warunki mieszkaniowe w Krakowie oceniają źle. Głównie ze względu na wysokie koszty najmu i kupna.

Co istotne, aż 97% młodzieży porusza się po mieście transportem miejskim i pozytywnie ocenia jego funkcjonowanie. Samochód to wybór 24% badanych, a rower 17%.

Młodzież ceni Kraków również za „klimat miasta”, zabytki, historię, możliwości edukacyjne czy życie kulturalne i rozrywkowe, chociaż większość z nich dostając dodatkowe 500 złotych, przeznaczyłaby je na oszczędności.

Co dalej?

Teraz KDO rekomenduje do podjęcia wspólnych działań z UMK na rzecz zagospodarowania potencjału młodzieży powyżej 18 roku życia m.in. w obszarach wolontariatu, edukacji, kultury, infrastruktury, spraw społecznych, prowadzenia działań komunikacyjnych w obszarze meldunku, usług medycznych, bezpiecznej pracy i zachęcania do rozliczania się w Krakowie. Potrzebne jest też rozwijanie kultury młodzieżowej.

– Prezydent Kulig był nam przychylny od początku. I jak możemy wskazać na przychylność prezydenta, tak na dyrektorów poszczególnych wydziałów niekoniecznie. Zadawano pytanie, po co nam to, skoro jest w Krakowie polityka młodzieżowa? Udało się wywalczyć to, że na nowo wracamy do tematu młodych. Potrzebne jest teraz poszerzenie tej definicji – mówi Pytko.

Badanie zostało przeprowadzone od listopada 2016 do lutego 2017 metodą on-line na grupie 1251 osób w wieku 18-30 lat, mieszkających w Krakowie.

comments powered by Disqus