Budowa kampusu Akademii Muzycznej na Grzegórzkach. „Zamiana gruntów jest nierealna”

Tak ma wyglądać nowa siedziba Akademii Muzycznej na Grzegórzkach fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W sąsiedztwie parku Grzegórzeckiego ma powstać kampus Akademii Muzycznej. By ograniczyć wycinkę drzew, mieszkańcy zaproponowali zmianę lokalizacji inwestycji. Co na to radni i rektor uczelni?

Budowa nowego kampusu Akademii Muzycznej planowana jest na powojskowej czterohektarowej działce przy ul. Skrzatów na terenie Grzegórzek. Inwestycja zakłada stworzenie kompleksu budynków składających się z sal koncertowych i dydaktycznych.

„Nie” wycince drzew na Grzegórzkach

By uczelnia mogła zyskać nową siedzibę, konieczne jest wycięcie prawie 200 drzew. W związku z tym Stowarzyszenie Zielone Grzegórzki przygotowało internetową petycję, apelując o zmianę lokalizacji inwestycji. Mieszkańcy zaproponowali, że kampus uczelni mógłby stanąć na sąsiedniej działce, gdzie miało powstać Centrum Muzyki.

– Jest to  teren o porównywalnej wielkości, niezadrzewiony (obecnie jest tam wybetonowany teren i nieużytkowane budynki), w kształcie bardziej sprzyjający funkcjonalności kampusu (kształt, dojazd, komunikacja) – czytamy w piśmie skierowanym do marszałka województwa, prezydenta Krakowa i rektora Akademii Muzycznej.

O ochronę zieleni i drzew na terenie przylegającym do parku Grzegórzeckiego zaapelował także radny Łukasz Gibała, zgłaszając w imieniu swojego klubu projekt rezolucji.

Akademia Muzyczna: Zamiana gruntów jest nierealna

Podczas środowej sesji rady miasta rzeczniczka Akademii Muzycznej, Iwona Stankiewicz, odczytała list w imieniu rektora uczelni – Wojciecha Widłaka. Przypomniała, iż Akademia Muzyczna jest właścicielem działek przy ul. Skrzatów na podstawie umowy darowizny od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Jak zaznaczyła, darowizna ta została dokonana z przeznaczeniem na realizację celu publicznego, czyli budowę i utrzymanie pomieszczeń dla państwowych szkół wyższych. W przypadku niewykorzystania nieruchomości we wskazanym celu, darowizna podlega zwrotowi.

– Postulowana w projekcie rezolucji zamiana gruntów na tak zaawansowanym etapie inwestycyjnym jest nierealna, co potwierdza między innymi opinia Prezydenta Miasta Krakowa wydana w przedmiotowej sprawie. Byłoby to też równoznaczne z przekreśleniem wieloletnich działań na rzecz budowy, prowadziłoby do zmarnowania publicznych środków finansowych i wstrzymało budowę na wiele lat, cofając sytuację do stanu sprzed 2013 roku bez gwarancji przyszłej pomyślnej realizacji inwestycji – powiedziała w imieniu rektora Iwona Stankiewicz.

Przypomnijmy, iż jesienią ubiegłego roku rozstrzygnięty został konkurs na zaprojektowanie kampusu Akademii Muzycznej. Zwyciężył projekt katowickiej architektonicznej Studio Konior.

– Akademii Muzycznej zależało na wyłonieniu takiego wykonawcy projektu, który w swej koncepcji uwzględnił poszanowanie dla terenów zielonych oraz dopilnował, aby projekt harmonijny wpisał się w otaczające miejsce inwestycji zieleni – zaznaczył rektor.

121 nowych drzew

W liście skierowanym do radnych Wojciech Widłak podkreślił, że przygotowując się do realizacji inwestycji, uczelnia wykonała inwentaryzację drzewostanu obejmującą zarówno teren budowy nowego kampusu, jak i tereny przyległe oraz badanie ultrasonograficzne niektórych egzemplarzy drzew. Zlecono również opracowanie opinii dendrologicznej z projektem przesadzenia drzew i waloryzacją drzewostanu. Odbyły się też oględziny miejsca, podczas których wypracowano plan działań mający na celu „zrealizowanie inwestycji z poszanowanie wartości przyrodniczych oraz funkcji, jakie w ekosystemie pełną drzewa i krzewy”.

Planowana wycinka 173 drzew będzie obligatoryjnie zrównoważona nasadzeniami 121 nowych drzew, należących do kilkunastu gatunków dostosowanych do siedliska z określonymi parametrami – wyjaśnił rektor, podkreślając, iż pojawiająca się informacja o wycince ponad 200 drzew pod inwestycję nie jest zgodna z prawdą.

Oprócz nasadzeń uczelnia planuje przesadzenie dwóch cennych przyrodniczo okazów.

– Ponadto przeprowadzone postępowanie administracyjne pozwoliło ustalić, że niektóre drzewa usuwane są z uwagi na to, że nie rokują szans na przeżycie z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, a pozostałe drzewa znajdujące się na działce mają być w należyty sposób zabezpieczone – informuje Wojciech Widłak.

Z korzyścią dla mieszkańców

Budowa kampusu Akademii Muzycznej na Grzegórzkach ma zapewnić nie tylko odpowiednie warunki na kształcenie młodzieży akademickiej, ale także przynieść korzyści dla całego miasta i mieszkańców poprzez zagospodarowanie części zaniedbanego dotąd obszaru.

– Akademia zobowiązała się również do wykonania na własny koszt ciągu pieszo-rowerowego dla wszystkich użytkowników, będącego przedłużeniem ulicy Fabrycznej – podkreśliła w imieniu rektora rzeczniczka uczelni.

Co na to radni?

Małgorzata Jantos, przewodnicząca komisji kultury, zaznaczyła, że sytuacja Akademii Muzycznej jest dramatyczna. – Rozmawiałam z ludźmi z akademii, gdzie oni mówią, że właściwie są zajęcia, które odbywają w toaletach, gdzieś na końcu korytarza, ponieważ nie ma miejsc. W związku z tym jest to ubliżające dla szkolnictwa wyższego – powiedziała radna, dodając, iż jej zdaniem propozycja na tym etapie zamiany działek jest nierealna.

Radny Grzegorz Stawowy przypomniał, iż list intencyjny w sprawie przekazania terenów Akademii Muzycznej został podpisany w 2011 roku, a dwa lata później odbyło się oficjalne przekazanie gruntów.

– Co jest nie tak w tym mieście? 10 lat od podpisania umowy na przekazanie gruntu pod budowę kampusu Akademii Muzycznej jest protest przeciwko wycince drzew. Te budynki już dawno powinny stać – stwierdził radny.

„Zielone płuca Krakowa”

Głos w sprawie zabrała również Marta Fujak, mieszkanka Krakowa, apelując o poparcie projektu rezolucji.

– Stoję tutaj przed państwem jako reprezentantka mieszkańców Krakowa, którzy od wielu, wielu lat robią wszystko, żeby ochronić przed zabudową typowo wojskowe tereny nad Wisłą. Dzięki temu, że teren ten był przez wiele lat zamknięty, powstał tam po prostu przepiękny areał, powstał las w centrum miasta i to jest wartość nie tylko na skalę dzielnicy. To jest wartość na skalę miasta. To są wręcz zielone płuca Krakowa – powiedziała Marta Fujak.

Ostatecznie radni odrzucili projekt rezolucji.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Grzegórzki