Nowa miejska jednostka ma przygotować Kraków na zmiany klimatu

Bulwary Wiślane pod wodą fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl, Archiwum

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna – tak ma się nazywać nowa miejska jednostka, o której powołaniu zdecydowali w środę radni miejscy.

Instytucja ma zostać utworzona 1 września i do końca roku ma przygotować się do działania.

Nowa instytucja przejmie częściowo zadania innych jednostek (np. Zarządu Dróg Miasta Krakowa, który dziś ma pod swoją opieką odwodnienie dróg), ale pojawią się też nowe zadania.

Od retencji po sieć 5G

Lista spraw, którymi jednostka ma się zajmować, jest długa. Oprócz zarządzania systemem odwodnienia, utrzymywania jego elementów i budowy nowych obiektów to szeroko rozumiane przygotowanie miasta do skutków zmian klimatu.

Mieści się w tym m.in. wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej, retencja i zagospodarowanie wód opadowych, podnoszenie efektywności energetycznej budynków czy wykorzystanie energii odnawialnej. Wiceprezydent Andrzej Kulig mówił m.in. o dużej miejskiej farmie fotowoltaicznej, której utworzenie miałoby być jednym z pierwszych zadań jednostki.

Do zakresu działań KEGW należałby też rozwój sieci 5G i tych wszystkich rozwiązań, które można streścić w określeniu „smart city”.

Kto na dyrektora?

Radni nie mieli wczoraj większych uwag do samej idei powołania takiej spółki, zwracali jednak uwagę na kwestie kadrowe. – Zanim jeszcze trafił do nas projekt druku w sprawie jednostki, dowiedzieliśmy się z mediów, kto ma być jej szefem – mówił radny Łukasz Gibała. Mowa o radnym Jerzym Popielu, wiceprezesie likwidowanej spółki Miejska Infrastruktura.

Wiceprezydent Kulig tłumaczył jednak, że radny Popiel miałby być szefem KEGW tylko w najbliższych miesiącach, w czasie tworzenia jednostki. Po 1 stycznia ma zostać ogłoszony otwarty konkurs na stanowisko dyrektora.

Rada miasta przegłosowała utworzenie jednostki zdecydowaną większością, przeciwko był tylko jeden radny.

comments powered by Disqus