Ograniczenie w sprzedaży alkoholu na Starym Mieście. Jest wyrok sądu

fot. Krzysztof Kalinowski

W środę Wojewódzki Sąd Administracyjny po ponownym rozpoznaniu odrzucił skargę dwóch przedsiębiorców. Właściciele sklepów nie zgadzali się z uchwałą rady miasta ograniczającą sprzedaż alkoholu od 22 do 6 rano na terenie Dzielnicy I.

Sprawa wróciła do ponownego rozpoznania po uchyleniu pozytywnego dla właścicieli sklepów wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny. Sędziowie uznali, że zakaz sprzedaży trunków w nocy jest zgodny z polskim prawem i ma na celu ograniczenie zjawisk związanych ze spożywaniem alkoholu, a nie całkowite ich wyeliminowanie.

Sędziowie przypomnieli, że radni nie musieli wskazywać konkretnego miejsca i czasu kupna alkoholu, by przedstawione statystyki dotyczące wykroczeń i przestępstw popełnionych na terenie Dzielnicy I wiążących się z alkoholem były wiarygodne.

– Za wystarczające uznać należy uprawdopodobnienie, że sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych na terenie Dzielnicy I Stare Miasto przyczynia się do powstania zagrożeń dla porządku publicznego i bezpieczeństwa – widnieje w uzasadnieniu wyroku.

W środę Wojewódzki Sąd Administracyjny na niejawnej rozprawie odrzucił skargę, ale jednocześnie nie uchylił zabezpieczenia z 2019 roku, zgodnie z którym uchwała nie wchodzi w życie aż do momentu uprawomocnienia się wyroku. Oznacza to, że wciąż, aż do czasu wejścia w życie nowej uchwały, przedsiębiorcy mogą w nocy sprzedawać alkohol.

Nisko zawieszona poprzeczka

– Wojewódzki Sąd Administracyjny był związany zapatrywaniem prawnym Naczelnego Sądu Administracyjnego na tę sprawę. Inną kwestią jest to, że NSA ustawił poprzeczkę wyjątkowo nisko, jeśli chodzi o oczekiwania względem działań stanowiących lokalne prawo organow samorządu, które mają jedynie nie działać sprzecznie z prawem i nic ponad niezgodność z prawem nie może podlegać sądowej weryfikacji – komentuje wyrok mecenas Piotr Capiński, pełnomocnik skarżących.

Według adwokata sąd powinien móc ingerować w płaszczyznę zasadności, racjonalności czy proporcjonalności podejmowanych przez rady gmin uchwał. W innym wypadku istnieje zagrożenie doprowadzenia do patologii, szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie samorządowcy mogą wprowadzając ograniczenia działać w interesie osób z nimi powiązanych, w których interesie może np. być wprowadzenie ograniczenia w handlu alkoholem na danym obszarze (na którym działa konkurencja), a nie w całej gminie.

Tymczasem pojawił się projekt nowej uchwały, zgodnie z którą ograniczenia sprzedaży alkoholu mają obowiązywać od 1 lipca 2023 roku i obejmą całe miasto w godzinach między 24 a 5:30. Więcej poniżej.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto